:: دوره 4، شماره 4 - ( بهار 1399 ) ::
جلد 4 شماره 4 صفحات 1-10 برگشت به فهرست نسخه ها
پیش‌بینی افکار خودکشی بر اساس راهبردهای مقابله‌ای و معناداری زندگی در سالمندان
سجاد یاریان*، نازنین فاطمه عامری
دانشگاه علوم پزشکی ایران
چکیده:   (1398 مشاهده)
مقدمه: خودکشی یکی از اصلی‌ترین چالش‌های دوره سالمندی است که نیازمند شناخت عوامل مرتبط با آن، جهت ارائه راهکارهای پیشگیرانه و درمانی می‌باشد. پژوهش حاضر با هدف پیش‌بینی افکار خودکشی بر اساس راهبردهای مقابله‌ای و معناداری زندگی در سالمندان شهر تهران انجام گردید.
روش: روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده است. جامعه آماری شامل کلیه سالمندان مرد و زن 60 سال و بالاتر شهر تهران بودند که 207 نفر از آنها به شیوه نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات نیز پرسشنامه‌های افکار خودکشی، راهبردهای مقابله‌ای و معناداری زندگی بودند و داده‌های تحقیق در نرم‌افزار SPSS نسخه 24 و با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون تجزیه و تحلیل گردیدند.
یافته‌ها: بین راهبردهای مسأله‌مدار‌ و  هیجان‌مدار‌ با افکار خودکشی به ترتیب رابطه منفی معنادار و مثبت معنادار (05/0P<) مشاهده شد و بین معناداری زندگی و دو خرده‌مقیاس آن (چارچوب و رضایت) با افکار خودکشی رابطه منفی معنادار (01/0P<) وجود داشت. همچنین دو خرده‌مقیاس معناداری زندگی شامل رضایت و چارچوب به ترتیب با ضرایب بتای 76/0- و 32/0- نسبت به راهبردهای مسأله‌مدار‌ و هیجان‌مدار،‌ با قدرت بیشتری توان پیش‌بینی افکار خودکشی را در سالمندان داشتند.
نتیجه‌گیری: راهبردهای مقابله مسأله‌مدار‌ و هیجان‌مدار‌ و معناداری زندگی با خودکشی ارتباط داشته و می‌توانند گرایش به خودکشی را در سالمندان تبیین کنند. بنابراین آموزش سالمندان جهت توانمندسازی آنها در این زمینه‌ها پیشنهاد می‌شود.
واژه‌های کلیدی: خودکشی، افکار خودکشی، راهبردهای مقابله‌، معناداری زندگی، سالمند
متن کامل [PDF 326 kb]   (392 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي اصیل | موضوع مقاله: مسائل ذهنی و روانشناختی سالمندان
دریافت: 1398/11/14 | پذیرش: 1398/12/21 | انتشار: 1399/1/10


XML   English Abstract   Printدوره 4، شماره 4 - ( بهار 1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها