:: دوره 5، شماره 2 - ( تابستان 1399 ) ::
جلد 5 شماره 2 صفحات 42-49 برگشت به فهرست نسخه ها
ارتباط حمایت اجتماعی با استرس دوره سالمندی در سالمندان شهرستان گناباد در سال 1396
حبیب شارعی نیا*، مسعود جوریان، فاطمه بنائی، مجید دانشفر، معصومه امیری دلوئی، حسین نظامی، فاطمه خلیلی
دانشگاه علوم پزشکی گناباد
چکیده:   (1722 مشاهده)
مقدمه: امروزه با توجه به میزان رشد مورد توجه سالمندان در ایران، بیش از پیش به حفظ و ارتقای سلامت و کیفیت زندگی سالمندان به عنوان یک گروه جمعیتی آسیب پذیر توجه می شود؛ لذا هدف از انجام این مطالعه، بررسی رابطه حمایت اجتماعی با استرس دوره سالمندی در سالمندان شهرستان گناباد بود.
روش کار: مطالعه توصیفی از نوع همبستگی حاضر با شرکت 153 سالمند تحت پوشش مراکز سلامت جامعه شهرستان گناباد در سال 1396 انجام شد. شرکت کنندگان به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. داده ها از طریق پرسشنامه های اطلاعات دموگرافیک، حمایت اجتماعی نوربک (NSSQ) و مقیاس سنجش استرسورهای سالمندی (OASS)  در مدت 6 ماه جمع آوری شد. اطلاعات با نرم افزار SPSS نسخه 20 و با آزمون همبستگی پیرسون تحلیل شد.
یافته ها: بر اساس یافته ها میانگین نمره مقیاس استرس کل 35/21±36/76 که نشان دهنده استرس شدید در سالمندان بود. نتایج نشان داد که مقیاس استرس کل، رابطه معنی دار و معکوسی با بعد عاطفی (184/0-=r ، 041/0=P) و مادی (186/0-=r ، 024/0=P) حمایت اجتماعی داشت ولی با ابعاد کارکردی، ساختاری و فقدان کل حمایت اجتماعی، رابطه معنی داری وجود نداشت (05/0<P). 
نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان می دهد که حمایت اجتماعی در استرس دوره سالمندی نقش دارد. از این رو، نقش حمایت، آموزش و مشاوره سالمندان و خانواده هایشان توسط نیروهای متخصص پررنگ تر می شود.
 
واژه‌های کلیدی: حمایت اجتماعی، استرس، سالمندان.
متن کامل [PDF 253 kb]   (576 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي اصیل | موضوع مقاله: مسائل ذهنی و روانشناختی سالمندان
دریافت: 1399/2/16 | پذیرش: 1399/3/11 | انتشار: 1399/3/10


XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 5، شماره 2 - ( تابستان 1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها