:: دوره 6، شماره 2 - ( تابستان 1400 ) ::
جلد 6 شماره 2 صفحات 18-10 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی رابطه بین فشار مراقبتی،آمادگی برای مراقبت و کیفیت زندگی در مراقبین خانگی سالمندان مبتلا به آلزایمر در انجمن آلزایمر ایران
موسی حسین پور، کیان نوروزی*، ابولفضل ره گوی، سیما قاسمی، مهدی نوروزی، مهرزاد بابائی
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
چکیده:   (1273 مشاهده)
مقدمه :مراقبت از بیماران مبتلا به آلزایمر با چالش های فراوانی همراه است. و مراقب را در معرض سطوح بالای فشار مراقبتی قرار می دهد واین مساله منجر به کاهش کیفیت زندگی در مراقبین می شود .از این رو هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین فشار مراقبتی،آمادگی برای مراقبت و کیفیت زندگی در مراقبین خانگی سالمندان مبتلا به آلزایمر بود.
 روش ها:پژوهش حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی بود که بر روی 150 نفراز  مراقبین مراجعه کننده به انجمن آلزایمر ایران به روش تصادفی ساده و با استفاده از جدول اعداد تصادفی انجام شد.. ابزارهای مورد استفاده شامل پرسشنامه پرسشنامه استاندارد فشار مراقبتی، پرسشنامه آمادگی برای مراقبت و پرسشنامه کیفیت زندگی مراقبین بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار Spss  (نسخه 25) و  آزمون­های تی مستقل، آنالیز واریانس یکراهه، همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه به شیوه­ی همزمان انجام شد و سطح معنی داری نیز 0.05 در نظر گرفته شد.
یافته ها:یافته های توصیفی نشان داد میانگین(انحراف معیار) متغیر آمادگی برای مراقبت31/17(05/6)، فشار مراقبتی 62/28(66/7)  و کیفیت زندگی مراقبین برابر با 23/28(48/2) بود. نتایج نشان داد که سن مراقبین با فشار مراقبتی و آمادگی برای مراقبت با کیفیت زندگی مراقبین رابطه­ی مستقیم و معنی­دار دارد؛ همچنین آمادگی برای مراقبت با فشار مراقبتی و فشار مراقبتی با کیفیت زندگی مراقبین رابطه­ی معکوس و معنی­دار داشت (05/0 p-value<).
نتیجه گیری:آمادگی برای مراقبت پیش­بینی کننده­  فشار مراقبتی است. بطوریکه با افزایش آمادگی برای مراقبت فشار مراقبتی مراقبین کاهش می­یابد. همچنین  آمادگی برای مراقبت و فشار مراقبتی پیش­بینی کننده­های معنی­دار کیفیت زندگی مراقبین هستند بطوریکه با افزایش آمادگی برای مراقبت کیفیت زندگی مراقبین نیز افزایش می­یابد و با افزایش فشار مراقبتی میزان کیفیت زندگی مراقبین کاهش می­یابد.
واژه‌های کلیدی: آمادگی برای مراقبت، فشار مراقبتی، کیفیت زندگی، مراقبین خانگی، آلزایمر
متن کامل [PDF 259 kb]   (320 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي اصیل | موضوع مقاله: پرستاری سالمندی
دریافت: 1399/8/1 | پذیرش: 1399/11/6 | انتشار: 1400/5/10


XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 6، شماره 2 - ( تابستان 1400 ) برگشت به فهرست نسخه ها