:: دوره 1، شماره 3 - ( زمستان 1395 ) ::
جلد 1 شماره 3 صفحات 39-48 برگشت به فهرست نسخه ها
ویژگیهای روان‌سنجی مقیاس اضطراب وجودی در سالمندان
جلیل اعتماد، زبیده دهقان منشادی* ، نقی مظفری
دانشگاه اصفهان
چکیده:   (2140 مشاهده)

مقدمه: اضطراب وجودی، از جمله مهمترین هیجانات است که نقشی تعیین کننده در دوره‌های مختلف رشد و از همه مهمتر دوران بزرگسالی و سالمندی دارد. هدف اصلی این تحقیق بررسی ویژگیهای روانسنجی نسخه ی فارسی پرسشنامه ی اضطراب وجودی (EAQ) برای جمعیت سالمند و سالخورده بود.
روش: این مطالعه، یک مطالعه روانشناختی بود که بر روی 161 سالمند در شهر شیراز انجام گرفت. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه های اضطراب وجودی تیلیش، اضطراب وجودی گود و گود و مقیاس معنویت آرونسون بود که پس از ترجمه پرسشنامه اضطراب وجودی تیلیش، روایی همگرا-واگرا و تحلیل عامل تأییدی و پایایی همسانی درونی به دست آمد. از نمونه گیری در دسترس برای جمع اوری داده ها استفاده شد و داده ها با نرم افزار اس پی اس اس ورژن 22 و اموس (AMOS) تجزیه و تحلیل شد.
یافته ها: تحلیل عامل تاییدی سه فاکتور پوچی، بی معنایی، گناه، محکومیت و سرنوشت، مرگ را تایید کرد.  شاخص‌های نیکویی برازش رضایت بخش بود (پس از اعمال شاخص های اصلاح). همچنین برای بررسی روایی همگرا-واگرا، پرسشنامه ی اضطراب وجودی تیلیخ با مقیاس اضطراب وجودی گود و گود و پرسشنامه ی معنویت ارونسون و همکاران رابطه معنادار داشت. علاوه بر ضرایب آلفای کرونباخ برای هر یک از خرده مقیاس ها و عوامل مرگ، سرنوشت، بی معنایی، پوچی و احساس گناه، محکومیت نیز به ترتیب 0/51،  0/41و 0/51بود.
نتیجه گیری: این تحقیق شواهد اولیه ی مطلوبی را درباره ی ویژگیهای روانسنجی نسخه ی فارسی EAQ برای جمعیت سالمند و سالخورده ی ایرانی فراهم کرد. از این پرسشنامه می توان جهت جمع آوری اطلاعات در پژوهش ها و همچنین سنجش اضطراب مرگ در روان درمانی ها استفاده کرد.

واژه‌های کلیدی: مقیاس اضطراب وجودی، سالمندان، روانسنجی
متن کامل [PDF 579 kb]   (1679 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي اصیل | موضوع مقاله: مسائل ذهنی و روانشناختی سالمندان
دریافت: ۱۳۹۵/۶/۷ | پذیرش: ۱۳۹۵/۱۲/۲۳ | انتشار: ۱۳۹۵/۱۲/۲۳XML   English Abstract   Printدوره 1، شماره 3 - ( زمستان 1395 ) برگشت به فهرست نسخه ها