نشریه سالمندشناسی- اهداف و زمینه‌ها
اهداف و زمینه ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها
نشریه سالمندشناسی

با توجه به افزایش جمعیت سالمندان و نیاز جامعه و همچنین ایجاد رشته های جدید طب سالمندی: پرستاری سالمندی: سالمندشناسی نیاز وجود داشت که مطالب علمی جدید و پژوهشهای حوزه سالمندی در نشریه ای چاپ گردد تا گروه هدف  از نتایج جدیدترین پژوهشهای سالمندی بهره مند شوند. انجمن علمی پرستاری در راستای رسالت خود به این نیاز پاسخ داد و با اخذ مجوز نسبت به انتشار نشریه سالمندشناسی اقدام نمود
در این نشریه مقالات حوزه های زیر چاپ می گردد:
سالمند شناسی
پرستاری سالمندی
طب سالمندی
تغذیه سالمندان
سالمندی فعال
بیماریهای مزمن سالمندی
سالمندی سالم
سالمندی موفق
توانبخشی سالمندی
مسایل روانی سالمندی
مسایل اجتماعی سالمندی
انواع مختلف مراقبت از سالمندان
سالمندی و مسایل اقتصادی
نشانی مطلب در وبگاه نشریه سالمندشناسی:
http://joge.ir/find.php?item=1.42.14.fa
برگشت به اصل مطلب