نشریه سالمندشناسی- پروانه و مجوزهای نشریه
پروانه انتشار وزارت ارشاد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/4/7 | 
به نام خدا
پروانه انتشار وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی

نشانی مطلب در وبگاه نشریه سالمندشناسی:
http://joge.ir/find.php?item=1.119.27.fa
برگشت به اصل مطلب