نشریه سالمندشناسی- راهنمای نگارش منابع
راهنمای نگارش منابع

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/12/23 | 
  نحوه نگارش منابع به شرح ذیل می‌باشد:
 
- سبک منبع نویسی در مجله سالمند شناسی به شیوه ونکوور می باشد.
- توصیه می گردد از نرم افزارهای منبع نویسی مانند اند نوت و مندلی برای وارد کردن منابع استفاده شود.

 
  ۱- مقاله :
  نام خانوادگی نویسنده ابتدای نام نویسنده (نام نویسندگان). عنوان مقاله. نام مجله (نام کامل) سال انتشار؛ شماره مجله: صفحات .
  Snowdon J. severe depression in old age. Medicine Today. ۲۰۰۲ Dec;۳(۱۲):۴۰-۴۷.
 
 
  ۲- کتاب :

  کتاب با یک نویسنده
  نام خانوادگی نویسنده، ابتدای نام نویسنده. عنوان کتاب. نام شهر محل چاپ: اسم ناشر ; سال انتشار.
  Butler SW. Secrects from the Black Bag. London: The Royal College of General Practitioners; ۲۰۰۵.

  کتاب با دو تا شش نویسنده
  نام خانوادگی نویسنده، ابتدای نام نویسنده (نویسندگان). عنوان کتاب. نام شهر محل چاپ: اسم ناشر ; سال انتشار.
  Cheers B, Darracott R, Lonne B. Social care practice in rural communities. Sydney: The Federation Press; ۲۰۰۷.

  کتاب با شش نویسنده و بیشتر
  نام خانوادگی نویسنده، ابتدای نام نویسنده (تا شش نویسنده) et al . عنوان کتاب. نام شهر محل چاپ: اسم ناشر ; سال انتشار.
  Hofmeyr GJ, Neilson JP, Alfirevic Z, Crowther CA, Gulmezoglu AM, Hodnett ED et al. A Cochrane pocketbook: Pregnancy and childbirth. Chichester, West Sussex, England: John Wiley & Sons Ltd; ۲۰۰۸.

  کتاب بدون نویسنده
  عنوان کتاب. نام شهر محل چاپ: اسم ناشر ; سال انتشار.
  A guide for women with early breast cancer. Sydney: National Breast Cancer; ۲۰۰۸.
 
  کتاب ترجمه شده
  نام خانوادگی نویسنده، ابتدای نام نویسنده. عنوان کتاب. ] ابتدای نام نویسنده. نام خانوادگی نویسنده، [trans . نام شهر محل چاپ: اسم ناشر ; سال انتشار.
  Luria AR. The mind of a mnemonist [L. Solotraoff, trans]. New York: Avon books; ۱۹۹۶.
 
  نکته ۱: در صورتی که کتاب ویرایشهای مختلف دارد بعد از عنوان کتاب ذکر شود. شماره ویرایش برای ویرایش اول لازم نیست.

  نکته۲: لازم است منابع فارسی به انگلیسی ترجمه شده و در فرمت ونکوور و با استفاده از نرم افزار end note نگاشته شود. در ترجمه منابع فارسی به انگلیسی ضروری است که عنوان مقاله، کتاب یا مجله ترجمه شخصی نباشد بلکه عنوان مقاله، کتاب یا مجله دقیقا همان عبارتی باشد که در نسخه انگلیسی مجله و یا پشت جلد کتاب مورد نظر درج شده است .
  مثال احمدی ج، فتحی س، سنجری ش. گواتر آندمیک در استان همدان: ۵سال پس از مصرف نمک یددار. پژوهش در پزشکی ۱۳۷۷؛ (۲)۲۲: ۱۳۵- ۱۴۵ .
  آوانویسی به زبان انگلیسی:
  Ahmadi J, Fathie S, Sajari Sh, Endemic Goiter in Province Hamadan: intake iodin salt after ۵ years, Pajohesh dar Pezeshki ۱۹۹۸;۲۲(۲):۱۳۵-۱۴۵.
 
  ۳ لغت نامه

  لغت نامه بصورت کتاب
  نام لغت نامه. شماره ویرایش. نام شهر محل چاپ : نام ناشر ; سال انتشار. واژه استفاده شده ; شماره صفحات p.
  Stedman’s medical dictionary. ۲۶th ed. Baltimore:Williams & Wilkins; ۱۹۹۵. Apraxia; p.۱۱۹-۱۲۰.
 
  لغت نامه آنلاین
  نام لغت نامه. [Internet] . شماره ویرایش. نام شهر محل چاپ : نام ناشر ; سال انتشار. واژه استفاده شده ; شماره صفحات p. . ] سال سایت شده [ . .URL
  Stedman’s medical dictionary. [Internet]. ۲۶th ed. Baltimore:Williams & Wilkins; ۱۹۹۵. Apraxia; p.۱۱۹-۱۲۰. [cited ۲۰۰۹ Nov ۱۱]. Available from: http://www.stedmans.com.
 
  ۴ پایان‌نامه :
  نام خانوادگی نویسنده ابتدای نام نویسنده. عنوان پایان نامه. ] پایان‌نامه کارشناسی ارشد یا دکتری .[ نام شهر محل تحصیل : نام دانشگاه ; سال . انتشار
  Kay JG. Intracellular cytokine trafficking and phagocytosis in macrophages [PhD thesis]. St LuciaQld: University of Queensland; ۲۰۰۷.

  ۵ صفحات وب

  مثال از صفحه وب با نویسنده

  Hughes, J. Satisfaction with Medical Care: A review of the Field [Internet]. ۲۰۱۰ [updated ۲۰۱۰ Feb ۱۰; cited ۲۰۱۰ Apr ۱۰]. Available from: http:// www. chagesufer. com/hlth/patsa. html. Accessed: Feb ۲ ۲۰۰۳-۰۵-۲۰۰۳.

  مثال از صفحه وب بدون نویسنده

  Satisfaction with Medical Care: A review of the Field [Internet]. ۲۰۱۰ [updated ۲۰۱۰ Feb ۱۰; cited ۲۰۱۰ Apr ۱۰]. Available from: http:// www. chagesufer. com/hlth/patsa. html. Accessed: Feb ۲ ۲۰۰۳-۰۵-۲۰۰۳.

 
نشانی مطلب در وبگاه نشریه سالمندشناسی:
http://joge.ir/find.php?item=1.127.41.fa
برگشت به اصل مطلب