نشریه سالمندشناسی- درباره نشریه
درباره نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها
نشریه سالمندشناسی

با توجه به افزایش جمعیت سالمندان و ایجاد رشته های جدید در علوم پزشکی مانند: طب سالمندی پرستاری سالمندی و سالمندشناسی یکی از نیازها وجود نشریه ای بود که بتواند جدیدترین مطالب و تحقیقات این حوزه را چاپ نماید و از طرفی دانشجویان و اساتید نیاز داشتند که مجله ای را به عنوان نشریه تخصصی داشته باشند. لذا بر آن شدیم با همکاری انجمن علمی پرستاری ایران با درک این نیاز و توجه به آن نسبت به راه اندازی این نشریه اقدام نماییم.

اهداف و زمینه‌ها: - سالمندشناسی، پرستاری سالمندی، طب سالمندی       - تغذیه سالمندی، سالمندی فعال، بیماری‌های مزمن سالمندی       - سالمندی سالم، سالمندی موفق، توانبخشی سالمندی       - مسایل روانی، اجتماعی و اقتصادی سالمندی       - انواع مختلف مراقبت از سالمندان

انتشار موضوعات اختصاصی به شکل ذیل می باشد: مقاله پژوهشی (Original Article)، مقاله مروری (Review Article)، مقاله کیفی (Qualitative Article)، مقاله کوتاه (Short Communication)، نامه به سردبیر (Letter to Editor)

عنوان مجله: نشریه سالمندشناسی                                                     صاحب امتیاز و ناشر: انجمن علمی پرستاری ایران

حیطه فعالیت: سالمندی                                                                  شاپا الکترونیکی:
 ۷۳۰۱-۲۴۷۶        e-ISSN: ۲۴۷۶-۷۳۰۱

وب سایت: http://joge.ir                                                               ایمیل: infojoge.ir  یا  j.gerontologyyahoo.com

زبان: فارسی به همراه چکیده و اطلاعات کتابشناختی انگلیسی              نوع انتشار: ادواری

سال شروع انتشار: ۱۳۹۵                                                              دوره انتشار: فصلنامه    

شیوه داوری: همترازخوانی دوسو پنهان ، Double Blind Peer Review      سیاست دسترسی و انتشار: دسترسی آزاد، Open Access

                                                              قالب مقالات: پی دی اف PDF 

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: دکتر مسعود فلاحی خشکناب                 سازمان همکار: انجمن علمی پرستاری ایران


سردبیر: دکتر مسعود فلاحی خشکناب (PhD)، استاد پرستاری، گروه آموزشی پرستاری، دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، تهران، ایران {
Scholar Page}

معاون سردبیر: دکتر وحید راشدی(PhD)، استادیار سالمندشناسی، گروه آموزشی سالمندشناسی، دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران، تهران، ایران {
Scholar Page}

مدیر اجرایی: دکتر پویا فرخ نژاد افشار(PhD)، استادیار سالمندشناسی، گروه آموزشی سالمندشناسی، دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران {
Scholar Page}

کارشناس نشریه: خانم اکرم پورولی
 
نشانی مطلب در وبگاه نشریه سالمندشناسی:
http://joge.ir/find.php?item=1.40.12.fa
برگشت به اصل مطلب